sobota, 16 marca 2013

SMS-y z kobiecego punktu widzenia – badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012”

Kobiety częściej przekazują w SMS-ach emocje, a mężczyźni używają wiadomości tekstowych do bardziej pragmatycznych celów. Panie chętniej niż panowie (63 proc. do 45 proc.) wysyłają SMS-y premium, aby wspierać akcje charytatywne.


Kobiety dominują również wśród uczestników konkursów audio-tele, quizów oraz głosowań w programach telewizyjnych, radiowych i internetowych – wynika z raportu „Komunikacja SMS w Polsce 2012” przygotowanego przez SerwerSMS.pl.

Kobiety bardziej niż mężczyźni są zainteresowani otrzymywaniem SMS-ów o promocjach w sklepach i punktach usługowych. Chęć otrzymywania takich komunikatów wyraziła co trzecia uczestniczka badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012”.

Największa różnica ujawnia się w zainteresowaniu kobiet i mężczyzn otrzymywaniem informacji o promocjach usług kosmetycznych i fryzjerskich. W przypadku branży odzieżowej SMS-y o promocjach i specjalnych ofertach chciałoby otrzymywać 82% kobiet i 50% mężczyzn.

Również więcej pań niż panów (odpowiednio 40% i 32%) wyraziło zainteresowanie otrzymywaniem specjalnych ofert od restauracji i kawiarni w formie SMS-a. Uczestniczki badania chciałyby ponadto otrzymywać SMS-em oferty dotyczące edukacji (23%), a także z branży rozrywkowej i kulturalnej (51%).


Dużo więcej mężczyzn niż kobiet przejawia natomiast zainteresowanie SMS-ami informującymi o promocjach na sprzęt AGD/RTV (odpowiednio 50% i 26%) oraz wycieczki (29% do 24%).

Z badań przeprowadzonych przez Polskie Badania Internetu (PBI) wynika, że smartfony nie są wykorzystywane w identyczny sposób przez kobiety i mężczyzn. Panie najczęściej wysyłają SMS-y i dzwonią (97 proc.). Nieco rzadziej smartfon wykorzystywany jest do robienia zdjęć (84 proc.) oraz jako urządzenie do korzystania z Internetu (83 proc.).

Dla mężczyzn smartfon służy przede wszystkim do robienia zdjęć (92 proc.), a w drugiej kolejności do wysyłania SMS-ów (89 proc.). Trzecie najpopularniejsze wykorzystanie to przeglądanie Internetu (87 proc.), dopiero w dalszej kolejności mężczyźni wykorzystują je jak tradycyjny telefon (77 proc.).

Źródło