poniedziałek, 30 lipca 2012

Fani cydru Bulmers na Facebooku warci 3,82$ na tydzień

Producenci irlandzkiego cydru Bulmers oraz We Are Social przeprowadzili badanie, w którym Blmers chciał przekonać się ile warci są ich fani na Facebooku vs nie-fani i czy warto inwestować w działania w serwisach social media.Z badania wynikło, że fani na Facebooku są warci 3,82$ na tydzień (38% więcej niż w grupie kontrolnej) i 198,64$ na rok. 
Wynik ten był rezultatem kwestionariusza składającego się z 25 pytań, który został opublikowany na Stronie na Facebooku i wypełniony przez ponad 200 osób a dane zostały porównane z grupą kontrolną (prawie 200 osób).

Wyniki badania nie mogą być brane, jako coś pewnego i przedstawiane, jako pewnik, że działając na Facebooku sprzedamy więcej, ale badanie pokazuje wreszcie szacowaną wartość wyrażoną w pieniądzach, co jest ważną informacją dla marki.


Używając takich wyników badań można ocenić wpływ działań na Facebooku na przychody firmy.

Prezentacja