środa, 23 stycznia 2013

World Internet Project Poland 2012

Liczba internautów w Polsce stale rośnie, podobnie jak ilość czasu spędzanego online. Zdecydowanie największe przywiązanie do Internetu wykazują najmłodsze grupy wiekowe. To ich przedstawiciele najchętniej korzystają z Internetu, z mobilnych urządzeń i portali społecznościowych.

Badanie „World Internet Project Poland 2012” przeprowadzone po raz kolejny z inicjatywy Orange Polska i Agora SA przynosi odpowiedź na wiele pytań dotyczących popularności Internetu wśród Polaków, sposobów korzystania z niego.

Z danych znajdujących się w raporcie wynika, że stale rośnie odsetek osób surfujących w Internecie. Korzystanie z Sieci „od czasu do czas” deklaruje obecnie 64% ankietowanych, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do danych obejmujących 2011 rok.

Oczywiście odsetek internautów w całej grupie ankietowanych był najwyższy w przypadku osób w wieku 15-29, gdzie oscylował wokół 95%. Najmniejsza penetracja Internetu występuje w grupie wiekowej +60 (22%).

Patrząc z punktu widzenia miejsca zamieszkania respondentów, największy odsetek internautów występuje w dużych miastach. O dziwo w przypadku miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań) jest on nieco niższy niż w miastach liczących 200-500 tys.

Opublikowane dane pokazują również inną zależność – im wyższe wykształcenie respondentów, tym wyższy odsetek internautów wśród nich. W przypadku osób z wyższym wykształceniem wynosi on 83%. Co zaskakujące, oznacza to spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku.

Autorzy raportu sprawdzili także na jakim etapie znajduje się obecnie rozwój mobilnego Internetu. Okazuje się, że korzystanie z Sieci za pomocą mobilnych urządzeń w dalszym ciągu nie jest wielkie. Najwyższy odsetek mobilnych internautów jak łatwo się domyślić odnotowano w grupie wiekowej 15-19, gdzie wyniósł on 36%. W każdej kolejnej grupie jest on niższy niż w poprzedzającej. Średnia wynosi 16%, przy czym 11% użytkowników Internetu posiada smartfona.

Najczęstszą przyczyną korzystania z mobilnego Internetu jest brak komputera w pobliżu.

Ile czasu na surfowanie poświęcamy w ciągu tygodnia? Okazuje się, że coraz więcej. Wzrósł odsetek tych, którzy korzystają z Sieci więcej niż 10 godzin tygodniowo. Średnia wynosi już 15,5 godziny.

Respondentów zapytano również o portale społecznościowe. Co zaskakujące, okazuje się, że spadł odsetek internautów, którzy regularnie korzystają z takich platform jak Facebook czy NK.pl. Nieznacznie wzrósł natomiast odsetek tych, którzy przestali korzystać z tego typu serwisów. Tutaj również doskonale widać, że to najmłodsi internauci są najbardziej skłonni do adaptowania na własne potrzeby wszelkich możliwości jakie oferuje Internet. Wśród nich aż 78% respondentów deklaruje, że regularnie korzysta z portali społecznościowych.

Najpopularniejszą platformą wciąż pozostaje jeszcze NK.pl, choć nie w przypadku każdej grupy wiekowej. Internauci w wieku 15-24 lat częściej bowiem korzystają z Facebooka. Biorąc pod uwagę wszystkie grupy wiekowe, z NK.pl korzysta regularnie 76% internautów, a z Facebooka – 61%. Obydwie platformy wykazują jednak odwrotne tendencje wzrostowe – korzystanie z NK.pl wśród polskich internautów zmalało o 11 punktów procentowych, a w przypadku Facebooka zyskało aż 16 pkt. Pozostałe serwisy społecznościowe mają marginalne znaczenie.


Cały raport do ściągnięcia stąd. Polecam.

Źródło