wtorek, 11 grudnia 2012

Spada wartość rynku reklamowego

Trzeci kwartał 2012 r. był słabszy od analogicznego kwartału ubiegłego roku o 7,6% i najsłabszy od początku roku. Najważniejsze czynniki pogarszające sytuację na rynku reklamy to przede wszystkim redukcje budżetów w branży FMCG, „efekt Euro”, nieznaczne spowolnienie gospodarcze w sektorze farmaceutycznym oraz w finansach.


Po trzech kwartałach wzrostową dynamikę przychodów utrzymały jedynie Internet i reklama kinowa, przy czym rosły tylko przychody reklamowe kin (11,5%). Wzrost wydatków reklamowych na Internet wyniósł tylko 9,8%, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku ten wzrost wynosił ponad 22%. Dodatnią dynamikę wydatków na reklamę online napędza przede wszystkim reklama w wyszukiwarkach (dynamika w trzecim kwartale +18%). W formatach graficznych obserwujemy wzrost udziału formatu wideo (ok. 8% całej reklamy display).

Więcej w infografice poniżej:

Źródło