poniedziałek, 9 lipca 2012

Co lubią wygrywać użytkownicy Facebooka?

Według ostatniego badania firmy Alawar Entertainment, już ponad 80% użytkowników gier casual (gry rekreacyjne, przy których użytkownik nie musi z reguły intensywnie myśleć, a zasady są proste) na świecie stanowią kobiety. 


Jak wynika z ostatnich badań IIBR przeprowadzonych osobno na grupie mężczyzn i osobno na grupie kobiet - mężczyźni z przebadanej grupy częściej korzystają z konsol (33%) niż kobiety (22%), panie natomiast preferują gry na telefonach komórkowych/smartfonach (kobiety 60%, mężczyźni - 44%) oraz właśnie na serwisach społecznościowych (odpowiednio kobiety - 28% i mężczyźni - 15%). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 osób.
Infografika powstała na podstawie obserwacji dotyczących preferowanych przez użytkowników Facebooka nagród w czasie trwania konkursu na pogryw.pl. Mogą one stanowić wskazówkę dla innych organizatorów konkursów na portalach społecznościowych.


Źródło